Egebladet 1961-1973

Egebladet - organ for KFUM-spejderne i Espergærde

Årgangen er endnu ikke scannet

Årgangen af Egebladet er endnu ikke scannet men læs:

Egefolkets årsberetning 1967

Dette er en beretning om Egebladet i perioden 1961-1973. Egebladet var først og fremmest et programblad for KFUM-spejdernes Espergærde gruppe men, som det vil ses, udviklede det sig med tiden. Det udkom første gang i januar 1961 og det vides ikke helt, hvornår sidste nummer kom. .
Som det fremgår, blev bladet i de første år spritduplikeret. Denne teknik er ikke særlig holdbar over tid, hvilke kan ses i de gamle blade. Skriften i de første numre er næsten helt forsvundet, men man kan da få et lille indtryk af bladene.
Senere gik man over til sværteduplikator. De første år blev det duplikeret af Carl Chr. Nielsen i Humlebæk, som havde en duplikator i det lille kælderrum, han havde i den ejendom, hvor han boede.
Efterhånden fik man så egen duplikator.
Man vil bemærke, at i en årerække i "sprittiden" havde Egebladet svært ved at skrive danske æ'er og ø'er. De blev til ä og ö. Det var da Lango (alias Søren Larsen) og Jens lavede bladet. Deres far som var lærer (og i gamle dage flokfører i Strandflokken), havde i Lærernes Indkøbscentral (LIC) i Sverige købt en lille rejseskrivemaskine. Og den havde jo selvfølgelig svenske typer. Herunder ses Jens ved bemeldte skrivemaskine, ca. 1968. Det er iøvrigt Munkenes patruljepengekasse, der står på bordet. Lillebror Anders var patruljefører. Han blev senere redaktør af bladet.
En beretning om det første nummer af Egebladet:


Fra nr. 1 1970


Bladets første redaktør, Jens Seitzberg, og den senere redaktør, Jens Larsen, giver den gas på sommerlejren ved Kongsøre i 1967.
Og nej, Jens Seitzberg kan ikke spille guitar!

Fra bladets 10 års jubilæum:


Fra nr. 1 1970

I forbindelse med korpsets gruppebladskonkurrence skrev Egebladet følgende om sig selv i nr. 10 i 1970:

Dette er ikke vores duplikator, men det er samme model. Den til højre er dog elektrisk.
Egebladet blev i øvrigt nr. 18 ud af de 25 deltagende gruppeblade.


Nogle af de øvrige tidligere redaktører:
Lango, alias Søren Larsen, måske 1974

Jørgen Poulsen i 1972 (senere professor i journalistik).

Peter Ørting, her på Roskilde Festivalen i 1974

Anders Egede Larsen, her på Air Scout-lejr i 1969, nåede at lave 33 numre af Egebladet, før han stoppede i 1972.
Se i øvrigt hans reportage fra Air Scout-lejren i Egeblad nr. 8 fra 1969.

Nogle af de tidligere medarbejdere:
Ole Reinhold, forsidetegner, i 1974

Anders Finsen, tegner

Manse, alias Erik Knudsen, medarbejder, i 1972

Manse, senere medarbejder, og Anders, medarbejder og senere redaktør i 1968


Kim Brogard, medarbejder, i 1977

Lidt af en læsevejledning:

Her er en lille vejledning fra Egeblad nr. 3 1968, som forklarer nogle af de betegnelser, der anvendes i bladet.
Som læsning af de senere årgange vil vise, foretages der hen ad vejen ændringer af strukturen.

Lidt mere læsevejledning:

I bladene bruges en række personnavne og signaturer. I det følgende bringes en oversættelse for nogle af dem:
 • Akela=den til enhver tid siddende flokleder
 • ael=Anders Egede Larsen
 • al=Anders Egede Larsen
 • Bagheera=leder i en ulveflok
 • Baloo=leder i en ulveflok
 • EK=Erik Knudsen
 • -gal=Anders Egede Larsen
 • Gamle Spætte=Jens Larsen
 • HM, h.m., hm=Hurtige Munk=Anders Egede Larsen
 • J (et strålende J)=Jens Seitzberg
 • JL=Jens Larsen
 • jp=Jørgen Poulsen
 • Konrad=Ejvind Konradsen
 • Lango=Søren Larsen
 • Manse=Erik Knudsen
 • Marianne=Marianne Larsen (søster til Søren, Jens og Anders)
 • NIBS=Niels Bjarne Sørensen
 • Old Woodpecker=Gamle Spætte=Jens Larsen
 • Rascha=kvindelig leder i en ulveflok
 • TM=Travle Munk=Jørgen Poulsen

Hvis du har nogle af de manglende numre af Egebladet, billeder, historier eller andet af interesse, så tøv ikke med at kontakte:

Anders Egede Larsen, Spangsbjerg Have 51, 8800 Viborg

Send mail til Anders