Anders slægt

Bønder, tømre, jyske knejte - og seje kvinder

Lauges aner Dette er beretningen om anerne til Lauge Zentio Stolbjerg Marquardt.

Lauge er mit "barnebarn", som er født i København i 2008. Men som det vil fremgå, er der stort set alt andet end københavnere i hans blod.

Det viser sig også hurtigt, at det er umuligt at give en fyldestgørende redegørelse for samtlige aner, selv om vi holder os inden for 6-7 generationer. Dels er personerne for mange og dels er kilderne i mange tilfælde mangelfulde.

Men det er forsøgt at lave nogle punktnedslag, hvor der er interessante eller typiske historier at berette. Og det bringer os vidt omkring i Danmark og den store verden.

Vi får sat konkrete personer på Danmarkshistorien og får en anelse om, hvordan tilværelsen har været for de generationer, der er gået forud for os. Og som derfor også på forskellig vis har været med til at forme os, som de personer vi er.

Vil selv du fatte dit væsens rod, skøn på de skatte, de efterlod!

De otte older

Beretningen om Lauges aner er bygget op med et afsnit for hver af hans otte oldeforældre:

Farfars forældre:
   I Carl Marquardt
   II Karla Julie Marcussen Pedersen

Farmors forældre:
   III Arne Johannes Larsen
   IV Kristine Hedegaard Paarup

Morfars forældre:
   V Carl Wilhelm Lønfeldt
   VI Maren Christence Ruth Hansen

Mormors forældre:
   VII Knud Petersen
   VIII Aase Nielsen

Password

For at åbne beretningerne om Lauges aner skal man bruge et password.
Hvis man ikke har det, kan man anmode Anders Egede Larsen, som har skrevet beretningen, om at få det tilsendt. Det kan gøres ved at trykke her.

Beretningerne

Klik på den del af beretningen du ønsker at læse:

Generel introduktion:
  Lauges aner

Farfars forældre:
  Carl Marquardt
  Karla Julie Marcussen Pedersen

Farmors forældre:
  Arne Johannes Larsen
     - Sommerhuset i Hals
     - Øster Hornum Varehus historie
  Kristine Hedegaard Paarup (stadig under udarbejdelse)

Morfars forældre:
  Carl Wilhelm Lønfeldt (stadig under udarbejdelse)
  Maren Christence Ruth Hansen (stadig under udarbejdelse)

Mormors forældre:
  Knud Petersen
  Aase Nielsen


Og lidt bonusberetninger om Bedstefar Anders:
  Mit liv med og i Grønland
  Den rejsende Højskole (skitse)
  Missionær i Afrika (skitse - særligt PW)
  Speciale på Teologi for Lægfolk: Gud i verden som den er