Breve fra Martin Hedegaard Andersen, 3

                                                                                                                                Maglebrande d. 15. December 98

 

 

 

                                                                                Kære Forældre

 

Mange Tak for Eders Brev. Jeg rejser ...................................... Søndag Aften og bli..........                                      med Ch...................................

Altsaa ka............................................................................................................................

hvad Dag.............................................................................................................................

jeg kan jo ogsaa magelig gaa det Stump Vej selvom jeg er glad ved at jeg maa komme hjem jeg kunde vist ellers nok faa Plads her et eller andet Sted men jeg vil dog meget hellere hjem.

Baade mit Skab og Kufert kom ud jeg kører til Eskildstrup paa Lørdag med det saa haaber jeg at det kan være hjemme til Jul.

I være inderligt kærlig hilset

fra Eders

                ................. Hedegaard

 

                                                god

                                                staaet

i Brugsen hele Tiden.

               

                                                Martin.

 

 

 

                                                                                                                                Aarhus d 8 December 1901

 

 

                                                                                Kære Forældre og Søskende

 

 

Mange Tak for Eders Brev. Det glæder mig at I er raske. Jeg er da ogsaa rask og har det godt i alle Maader idag har jeg stillet om 2 Gange med mine gamle Bukser først var der store Pletter paa dem saa var de i Stykker. Min Hest stiller jeg ikke om med mere for nu vasker jeg den godt igennem om Lørdag eftermiddagen saa er den saa fin til Søndagen. Vi har nu begyndt paa at køre det ser helt drabelig ud naar der kommer 6 Heste for en Kanon. Konstablerne har ogsaa begyndt at skyde saa nu gaar det helt krigerisk til.

Nu skal de gamle snart til at rejse og saa faar vi mere at bestille vi faar da alt Hestetøjet og alle Hestene

Vi begynder saa smaat at glæde os til Jul jeg kan nok komme Hjem nogle Dage jeg kan vist komme hjem først eller sidst som jeg vil de der kommer hjem først faa fri antagelig om Mandagen før Jul og er fri til3 eller 4de Juledag de der kommer sidst hjem kommer hjem 4de Juledag og er fri ca 6 Dage jeg ved snart ikke hvad jeg vil helst. Vil I ikke skrive hvad Tid I helst vil have mig til at komme hjem saa kan jeg maaske nok komme til den Tid I ønsker.

I Eftermiddag skal jeg til Foredrag og høre Cana Baagø fra Testrup og saa bagefter se Lysbilleder i Soldaterhjemmet saa det er da altid noget der venter en. Jeg synes ikke jeg ved noget særlig at fortælle denne Gang derfor vil jeg nu slutte med en Kærlig Hilsen til Eder alle

 

                                                                                                                                                Eders Martin

 

Vil I ikke sende den Køreplan fra Statsbanerne som Fader fik i Sommer for at jeg kan se hvad Tog jeg skal rejse med. Jeg skal hilse fra Jens Peder nu skal han være Korporal. Jeg tænker næsten at jeg kommer hjem først i jul saa kan jeg jo være hjemme Juleaften.

 

                                                                                                Kærlig hilsen

                                                                                                Martin Hedegaard

 

Sov da sødt I tvende Kære.